Kalite

Bölüm Logosu, Bölüm Misyonu, Vizyonu ve Değerleri

Bölüm Misyonu, Vizyonu ve Değerleri için tıklayınız.

Yönetmelik, Yönerge ve Politikalar

Üniversite Kalite Poltikaları için tıklayınız.

Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği için tıklayınız.

Üniversite tüm yönetmelik ve yönergeleri için tıklayınız.

Kalite Yönetimi

Kalite Faaliyetleri Sorumluları

Bölüm Toplam Kalite Koordinatörleri: Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uyar Suiçmez, Öğr. Gör. Dr. Didem Türe Şakar

Akreditasyon Çalışmaları Koordinatörlüğü: Doç. Dr. Elvin Doğutepe, Doç. Dr. Burcu Tekeş Tolungüç

FEF Çalışma Grupları Birim Sorumluları

Akademik Araştırma, Proje Geliştirme ve Profesyonel Gelişim Çalışma Grubu (FEF-APP) Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Burcu Tekeş Tolungüç

Lisans Eğitimini Mükemmelleştirme Çalışma Grubu (FEF-LEM) Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Elvin Doğutepe

Sosyal Medya, Internet ve Tanıtım Çalışma Grubu (FEF-SMIT) Birim Sorumlusu ve Fakülte Koordinatörü: 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu (FEF-TCIN) Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri

Bölüm Organizasyon Şeması için tıklayınız.

2021-2022 Yılı Stratejik Planı için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Stratejik Planı için tıklayınız.

2023-2033 Yılları Stratejik Planı tıklayınız.

Yayınlar

Bilimsel Yayınlar için tıklayınız.

Akreditasyon

Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon raporu için tıklayınız.

Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon belgesi için tıklayınız.

Değerlendirme ve İzleme

İç/Dış Paydaş Geribildirim Formları için tıklayınız.

Ders Değerlendirme ve İzleme Formu için tıklayınız.

Akademik Performans

2020-2021 Birim Performans Raporu için tıklayınız.

2021-2022 Birim Performans Raporu için tıklayınız.

Formlar

Cübbe Teslim Formu için tıklayınız tıklayınız.

Akademik Etkinliklere Katılım Formu için tıklayınız.

Etik Kurul Formu için tıklayınız tıklayınız. 

Danışma Kurulu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü,

Türk Psikologlar Derneği (TPD) Akreditasyon Üst Kurulu

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Birimi