Laboratuvarlar ve Çalışma Grupları

ELYADAL

Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, 2000 yılından bu yana Başkent Üniversitesinde faaliyet göstermektedir. Bizleri, bu Laboratuvarı kurmaya yönelten ve ortak çalışmalar planlamaya iten en önemli etken, bilime ve bilimsel yönteme bakış açımız oldu. Bu amaç doğrultusunda işletme, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve diğer alanlardan öğretim elemanları ve öğrenciler biraraya gelerek, bilime yönelik tartışmaları ve çalışmaları yürütecek Laboratuvar ekibini kurdu.

Tel: 0312 - 246 66 66 / 6631
Koordinatör: Prof. Dr. Doğan Kökdemir
e-posta: kokdemir@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.elyadal.org

MBLab

Mind and Behavior Lab (MBLab), 5 Nisan 2022 tarihinde kurulmuştur. MBLab'in kurucuları olarak bizler, (1) zihin felsefesi, (2) dikkat, algı ve sosyal davranış, (3) yargı ve karar verme ve (4) bilişsel modelleme gibi farklı ancak birbiriyle ilişkili konularda benzer araştırma tutkularına sahibiz.

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde (Ankara, Türkiye) araştırmalarımızı sürdürdüğümüz başka araştırma laboratuvarları ve çalışma grupları var, ancak biz farklı bir akademik ve eğitim misyonu olan özel bir laboratuvar programı başlatmak istedik. MBLab'in kurucuları bir sosyal psikoloji profesörü, bir bilişsel bilimler doktora öğrencisi ve bir sosyal psikoloji yüksek lisans öğrencisinden oluşmaktadır.

Tel: 0312 - 246 66 66 
Koordinatör: Prof. Dr. Doğan Kökdemir
e-posta: kokdemir@baskent.edu.tr
internet sitesi: https://mblab.org/ 

eXSPLab

Varoluşçu Sosyal Psikoloji Laboratuvarı (eXSPLab), Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde 2014 yılında kurulan Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'nın yeniden yapılandırılmasıyla 2022 yılında faaliyete geçmiştir. eXSPLab'ın ekip üyeleri birbiriyle ilişkili ancak farklı araştırma konuları üzerinde çalışmaktadır. Bunlar eXSPLab'de 3 ana ve farklı araştırma alanı altında toplanmaktadır: (1) varoluşçuluk ve varoluşçu sosyal psikoloji, (2) radikalleşme ve terörizm ve (3) toplumsal cinsiyet.

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde (Ankara, Türkiye) araştırmalarımızı sürdürdüğümüz başka araştırma laboratuvarları ve çalışma grupları da var ancak biz farklı bir akademik ve eğitsel misyonla biraz daha özelleştirilmiş bir laboratuvar programı başlatmak istedik. eXSPLab esas olarak hem sosyal psikoloji konuları hem de varoluşçu felsefe üzerine gelecekte yapılacak çalışmalar için bir laboratuvar olarak tasarlandı. Bu nedenle, laboratuvar hem deneysel hem de teorik araştırmalara odaklanmaktadır.

Tel: 0312 246 6666 / 2028
Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri
e-posta: zuyen[at]baskent.edu.tr
internet sitesi: http://existsplab.org/

COGLAB

Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı (COGLAB) dikkat, algı, bellek, öğrenme, karar verme gibi bilişsel süreçleri ve bu süreçlerin altında yatan mekanizmaları davranışsal/deneysel psikofizik yöntemleri ve sinirbilim görüntüleme yöntemleri kullanarak inceleyen bir araştırma laboratuvarıdır. COGLAB'daki projelerde sinirbilimin farklı alt alanları, zihin felsefesi ve davranış genetiği gibi farklı disiplinleri de içerisine alan interdisipliner çalışmalar teşvik edilmektedir. Laboratuvar hakkında daha fazla bilgi almak için Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tel: 0312 246 6666 / 1645
Koordinatör: Doç Dr. Elvin Doğutepe
e-posta: elvind[at]baskent.edu.tr
internet sitesi:

KRIZTAL

Kriz ve Travma Araştırmaları Laboratuvarı (KRIZTAL), kriz ve travmayla ilişkili araştırma ve uygulamalar amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar çatısı altında yapılacak bilimsel çalışmaların odak noktasını, kriz ve travma kavramlarının incelenmesi, müdahale yöntemleri konusunda araştırmalar yapılması, elde edilen bulguların öğrencilerin ve uzmanların eğitiminde kullanılması ve yayınlanması oluşturmaktadır. Travma ve krize yönelik bilginin uzmanların ve toplumun erişimine açık hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Tel: 0312 - 246 66 66 / 1646
Koordinatör: Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
e-posta: okanc@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://kriztal.baskent.edu.tr/