Hakkımızda

Önemli Not: Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü lisans programı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 22.02.2027 tarihine kadar akredite edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için: http://akreditasyon.psikolog.org.tr/program-bilgileri.php

Dünyada sağlık, ekonomi, endüstri, teknoloji, politika, trafik, çevre ve daha pek çok alandaki sorunlarda, "insan" konusunun önemi fark edildikçe, “insan davranışlarının bilimi” olan psikolojinin bulgularına yönelik talep de artmaktadır. Yirmibirinci yüzyılda, bu talebin daha da hızlı bir şekilde artması beklenmektedir. Dünya genelinde ortaya çıkan bu durum, Ülkemiz açısından da geçerlidir. Ancak, Türkiye’deki üniversitelerin edebiyat ve fen edebiyat fakültelerindeki psikoloji bölümlerinin sayısı, söz konusu talebi karşılamak açısından yetersiz kalmaktadır. Bu talebi karşılamaya katkıda bulunmak amacıyla Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Psikoloji Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora programları uluslararası düzeyde akredite edilmiş, "örnek" bir psikoloji bölümü olmayı ve Ülkemiz’de söz konusu sorunların çözümlerinde rol almayı hedeflemektedir.

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün misyonu, temel psikoloji bilgi ve becerilerine sahip psikologların yetişmesi için gereken akademik, bilimsel ve sosyal ortamı yaratmaktır. Bu misyona uygun olarak, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü aynı zamanda, mezunlarına ve öğretim elemanlarına, standartlarını sürekli yükselttikleri özverili mesleki uygulamalarını, akademik çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını sürdürebilmeleri için gerekli ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, mezunlarının bu alandaki “en iyiler” arasında olmalarına katkıda bulunmak için öğrencilerine eğitim süresince aşağıdaki bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

HEDEFLERİMİZ

ψ Psikoloji biliminin genel yapısına ait bilgilere ve net bir yaklaşıma sahip olma
ψ Psikolojiyle ilişkili diğer alanlarda da gerekli bilgi ve beceriye sahip olma
ψ Kütüphaneyi ve diğer bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olma
ψ Araştırma araçlarını kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olma (test, ölçek, envanter vb.)
ψ Araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma bulgularını anlayabilme ve yorumlayabilme
ψ Niteliksel, niceliksel ve deneysel yöntemler konusunda bilgi ve beceri sahibi olma
ψ Kabul edilmiş uluslararası yazım kurallarına uygun rapor yazabilme
ψ İleri düzeyde istatistik bilgisine ve istatistiğe karşı olumlu tutuma sahip olma ve gerekli paket programları kullanabilme
ψ Alana özgü bilgiyi, daha önce karşılaşılmamış sosyal ortam, problem ya da durumlara aktarabilme
ψ Psikolojik ve sosyal olgulara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilme
ψ Düşüncelerini yazılı ve sözel olarak etkili biçimde aktarabilme 
ψ Bilimsel ve mesleki bilgilerini kullanarak topluma müdahale edebilme
ψ Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olma
ψ Türkçe’yi iyi ve doğru kullanma becerisine sahip olma
ψ Yüksek bireysel farkındalığa ve benlik düzenlemesine sahip olma 
ψ Meslekle ilişkili etik konulara duyarlı olma
ψ Bilgi, beceri ve kişiliğin sınırlılıklarını ve yapabileceklerini bilme
ψ Bölümüne, psikoloji bilimine ve çalıştığı alana bağlılık sahibi olma
ψ ”Sürekli gelişme yönünde değişim” sürecini kendisi için tüm hayatı boyunca kullanacağı bir rehber olarak alma.

Ayrıntılı bilgi için: http://psk.baskent.edu.tr/about.html