Doç. Dr. BURCU TEKEŞ TOLUNGÜÇ

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1044
E-Posta : burcutekes[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamali Psikoloji
 • Yüksek Lisans (2013), Ankara Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ve Örgüt Psikolojisi
 • Lisans (2008), Hacettepe Üniversitesi, Felsefe

Çalışma Alanları


 • SOSYAL PSİKOLOJİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

 • UYGULAMALI PSİKOLOJİ

Kitaplar


 • Tekeş B. Trafikte Duygu Düzenleme ve Müdahale Çalışmaları. In:Pınar Bıçaksız editors. Trafikte Duygu ve Duygu Düzenleme. Ankara: Gazi Yayıncılık; 2020. p.129-155.

 • Tekeş B. Trafik Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınevi; 2020

Makaleler


 • Çayırlı RB, Eğer CN, Karakelle İ, Sümer E, Bıçaksız P, Tekeş B. Investigating the Associations of Mindfulness and Well-being with Driver. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2022; 5(1):46-64. ( EBSCO )

 • Öztürk İ, Üzümcüoğlu Y, Tekeş B. Stres ve sürücü öfkesi ilişkisinde sürüş becerilerinin rolünün incelenmesi. KLİNİK PSİKOLOJİ DERGİSİ (KPD), 2022; 6(2):171-181. ( Index Copernicus )

 • Tekeş B, Özkan T. The effect of implementation intention on speeding and acceleration overtime: A simulator study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2021; (83):323-332. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bıçaksız P, Tekeş B. Aydınlık Üçlü (Light Triad) Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; :-.

 • Przepiórka A, B?Achnio A, Sullman M, Gorbaniuk O, Yat-Fan Siu N, Hill T, Gras M, Kagialis A, Lisun Y, Díaz-Peñaloza M, Manrique-Millones D, Nikiforou M, S. Evtina G, E. Taylor J, Tekeş B, Seibokaite L, Wundersitz L, Calvo F, Font-Mayolas S. Facebook Intrusion as a Mediator Between Positive Capital and General Distress: A Cross-Cultural Study. Frontiers in Psychiatry, 2021; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Alavcı T, Gümüş G, Tekin E, Tekeş B, Üzümcüoğlu Y. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021; 23(1):299-320.

 • Tekeş B, Solmazer G, Alkan HN. The Relationship Between Traffic Sign Comprehension and Risky Traffic Behaviors. Nesne Pskoloji Dergisi, 2021; :-.

 • Öztürk İ, Üzümcüoğlu Y, Tekeş B. Investigation the Role of Driving Skills in the Relationship between Stress and Driver Anger. Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; :-.

 • Tekeş B, Şener Ö. Ağır Vasıta Sürücülerinin Güvenli Sürüşlerini Etkileyen Faktörler: Bir Derleme Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020; 22(1):263-282.

 • Temel İE, Tekeş B. Özgeci Bir Perspektiften Otostopa Yönelik Tutumların İncelenmesi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2020; 3(1):39-52.

 • Güngör A, Tütenkan M, Solmazer G, Tekeş B. Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: Cinsiyetin düzenleyici rolü. Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(16):126-142.

 • Tekeş B, Imamoğlu O, Özdemir F, Öner-Özkan B. Political orientations and morality judgments in the Turkish context: Considering the roles of the needs for cognition and recognition. Psychological Reports, 2020; :1-30. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Koloğlugil S, Tekeş B. Is ingroup favoritism contingent on the expectation of reciprocity from ingroup members?: The case of reputation manipulation. Current Psychology, 2019; :1-10. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Büyükbaş S, Tekin E, Tekeş B. Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2019; :-.

 • Tekeş B, Üzümcüoğlu Y, Hoe C, Özkan T. The relationship between Hofstede?s cultural dimensions, Schwartz?s cultural values, and obesity. Psychological reports, 2019; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir F, Tekeş B, Öner-Özkan B. Birey Düzeyinde Göreli Yoksunluk ve Öznel Esenlik Arasındaki Dolaylı İlişki. Türk Psikoloji Dergisi, 2019; 34(84):37-49. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tekeş B, Erkuş U, Timo L. Does the group membership shape evaluations on other drivers? The role of symbolic cues in traffic. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2019; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Duran E, Ordu O, Tekeş B. İstanbul Şile'de sürücülerinm ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı: Bir Gözlem Çalışması. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2018; :-.

 • Akşar C, Alavcı T, Tekin E, Tekeş B. Cinsiyetçiliğin Sürücü Öfkesi ve Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2018; :-.

 • Tekeş B, Hasta D. Özgecilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Psikoloj Dergisi, 2015; 3(6):55-75.

Bildiriler


 • Solmazer G, Alkan HN, Tekeş B. Genç Yol Kullanıcılarında Trafik İşaretleri Bilgisi İle Riskli Trafik Davranışları İlişkileri. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: ; 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Akdeniz D, Temiz Y, Tekeş B. Caring for self and others: Well-being, self-compassion and. Helsinki University Social Psychology Days 2021: The Multiple Angles of Well-being: ; 15/04/2021 - 16/04/2021

 • Tekeş B, Gümüş G. Pilotların Emniyetsiz Davranışlarına İlişkin Faktörlerin Belirlenmesi: Ekip Kaynak. 2. HAVACILIK, UZAY VE PSİKOLOJİ: ; 05/12/2020 - 06/12/2020

 • Tekes B. Professional Driving in Turkey and Europe and Determinants of Safe Driving. 3. International Congress of Human Studies: ; 13/11/2020 - 15/11/2020