Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM KAHRAMAN ERKUŞ

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1307
E-Posta : ozlemke[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2020), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji
 • Yüksek Lisans (2015), Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji
 • Lisans (2013), Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji

Çalışma Alanları


 • KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ

Kitaplar


 • Kahraman-Erkuş Ö. Kanser hastalarında yas süreci. In:Emrah Keser editors. Kayıp ve Yas Psikolojisi. Ankara: Nobel; 2022. p.197-221.

Makaleler


 • Kahraman-Erkuş Ö, Ar-Karci Y, Gençöz T. ?My Body is a Cage?: A Qualitative Investigation into the Self-Discrepancy Experiences of Young Women with Metastatic Cancer.. Chronic Illness, 2023; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kahraman-Erkuş Ö, Arslan-Çolak S. Unexpected Features of Coronavirus Anxiety: Examination of Factors Predicting COVID-19 Pandemic-Related Anxiety among Cancer Patient. Current Approaches in Psychiatry, 2021; :-. ( PsycInfo )

 • Buçakcı MG, Günhan İS, Kahraman-Erkuş Ö. Koronavirüse Karşı Koruyucu Önlemleri Uygulamada Psikolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2021; 24(3):359-367. ( Emerging Sources Citiantion Index )

 • Kahraman-Erkuş Ö. Lacanian Perverse Structure and Disavowal Mechanism: A Clinical Examination. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 2020; 8(2):1-15. ( Emerging Sources Citiantion Index )

Bildiriler


 • Aktaş C, Bahçekapılı AN, Kahraman-Erkuş Ö. Türkiye?de Yaşayan Genç Yetişkin LGBT Bireylerin Sosyal Dışlanma Deneyimlerinin İncelenmesi. IV. Sosyal Psikoloji Kongresi: ; 11/06/2022 - 12/06/2022

 • Atalay Ö, Aktay A, Köksal B, Bayçelebi E, Kahraman-Erkuş Ö. Türkiye?de kadın yönetici olmak nasıl tanımlanır? Yönetici olarak çalışan evli genç yetişkin kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları ve deneyimleri.. Birinci Uluslararası Ankara İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi: ; 14/05/2022 - 15/05/2022

 • Arslan Çolak S, Kahraman Erkuş Ö. Kanser Hastalarının COVİD-19 Pandemi Sürecindeki Depresyon Düzeylerini Yordayan Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi. SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences: ; 24/10/2020 - 25/10/2020

 • Arslan-Çolak S, Kahraman-Erkuş Ö. Kanser Hastalarının COVID-19 Pandemi Sürecindeki Depresyon Düzeylerini Yordayan Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi.. SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences: ; 24/10/2020 - 25/10/2020

 • Kahraman Erkuş Ö. KANSER HASTALARININ UYKU VE ?ŞTAH DURUMLARININ DEPRESYON VE KAYGI DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ. 20. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ: ; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Kahraman-Erkuş Ö, Soygüt Pekak G. The Comparison of the Forced Migrant Families and Non-migrant Families in the Context of Schema Therapy Model. 15th European congress of psychology: ; 11/07/2017 - 14/07/2017