Araş.Gör. FATİH BAYRAK

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1050
E-Posta : fatihbayrak[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2019), Başkent Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ve Örgüt Psikolojisi
 • Lisans (2016), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ve Örgüt Psikolojisi

Çalışma Alanları


 • SOSYAL PSİKOLOJİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

 • SİYASET BİLİMİ

Ödüller


 • Bayrak F. 2250 - Lisansüstü Bursları Performans Programı. TÜBİTAK", Ankara", 09/09/2022.

 • Bayrak F. Genç Sosyal Bilimciler Ödülü. Türk Sosyal Bilimler Derneği", Çağdaş Sanatlar Merkezi", 25/12/2021.

Projeler


 • Karşılıklılık İlkesinin Önemi: İç grupla özdeşleşme ve iç grup kayırmacılığı arasındaki ilişkide ahlakın düzenleyici rolü 10/05/2019 - 10/11/2019

Kitaplar


 • Bayrak F. Sahte Haberlerin Sosyal Psikolojisi. In:M. Berrin Bulut editors. Ben, Diğeri ve Biz: Sosyal Psikoloji. : Nobel Akademik Yayıncılık; 2022

Makaleler


 • Yılmaz O, Bayrak F. Moral Development. Oxford Bibliographies in Childhood Studies, 2022; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yılmaz O, Bayrak F. Ahlak Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar, Kuramsal Yaklaşımlar ve Tartışmalar. Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi, 2022; :27-50.

 • Bayrak F. Situational factors shape moral judgements in the trolley dilemma in Eastern, Southern and Western countries in a culturally diverse sample. Nature Human Behaviour, 2022; 6:880-895. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akfırat S, Uysal MS, Bayrak F, Ergiyen T. Social identification and collective action participation in the internet age: A meta-analysis. Cyberpsychology-Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 2021; 15(4):1-24. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Alper S, Bayrak F, Yılmaz O. Inferring political and religious attitudes from composite faces perceived to be related to the dark triad personality traits. Personality and Individual Differences, 2021; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bayrak F, Alper S. A tale of two hashtags: An examination of moral content of pro- and anti-government tweets in Turkey. European Journal of Social Psychology, 2021; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bayrak F, Alper S, Yılmaz O. Çözüm Önerisinin İtici Görülüp Görülmemesi Kürt Sorununu Kabul Etmeyi Etkiliyor mu?. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2021; :-. ( Tübitak Ulakbim )

 • Alper S, Bayrak F, Yılmaz O. All the Dark Triad and some of the Big Five traits are visible in the face. Personality and Individual Differences, 2020; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Alper S, Bayrak F, Yılmaz O. Psychological correlates of COVID-19 conspiracy beliefs and preventive measures: Evidence from Turkey. Current Psychology, 2020; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Alper S, Bayrak F, Us EÖ, Yılmaz O. Do Changes in Threat Salience Predict the Moral Content of Sermons? The Case of Friday Khutbas in Turkey. European Journal of Social Psychology, 2020; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yılmaz O, Bayrak F, Alper S. Wittgenstein?ın Psikoloji Bilimine Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Bakış. Current Research in Social Sciences, 2019; :-. ( Tübitak Ulakbim )

 • Bayrak F. Prototip bir ışık gibi bizler ise ışığa yönelen sinekler. Pivolka, 2019; (31):-.

 • Bayrak F. Kadim varlıklar, çağdaş yaşamlar. Pivolka, 2018; :-.

Bildiriler


 • Bayrak F, Alper S, Yılmaz O. COVID-19 Belirginliğinin Dindarlık ve Koruyucu Tedbirlerle İlişkisi: Türkiye ve ABD?deki Google Aramalarının Farklı Sosyal Psikoloji Teorilerine Dayalı Analizi. 4. Sosyal Psikoloji Kongresi: İzmie; 11/06/2022 - 12/06/2022

 • Bayrak F, Çoksan S, Akarsu SA, Sayılan G. The Spread of Fake News in Turkey: Predictors of Fake News Questioning and Sharing. 2020 Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP): Berlin; 14/07/2020 - 17/07/2020

 • Bayrak F, Çoksan S, Akarsu SA, Sayılan G. Kim bu sahte haberleri paylaşanlar? Sahte haber paylaşımının psikolojik yordayıcıları. 3. Sosyal Psikoloji Kongresi: İstanbul; 20/12/2019 - 21/12/2019

 • Bayrak F, Üzümçeker E. Erkeklik tehdidi araştırmaları için geçerli bir manipülasyon yönteminin geliştirilmesi. 3. Sosyal Psikoloji Kongresi: İstanbul; 20/12/2019 - 21/12/2019

 • Tümer M, Bayrak F. Algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma ilişkisine kültürel bir bakış: Doktorlarda takım çalışması. 3. Sosyal Psikoloji Kongresi: İstanbul; 20/12/2019 - 21/12/2019

 • Bayrak F, Korkmaz L. İç grupla özdeşleşme ve iç grup kayırmacılığı arasındaki ilişkide ahlakın düzenleyici rolü. 3. Sosyal Psikoloji Kongresi: İstanbul; 20/12/2019 - 21/12/2019

 • Bayrak F. Science of a Lie: Psychology. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Yaz Staj Programı: Ankara; 01/07/2019 - 01/08/2019

 • Bayrak F. Science of a Lie: Psychology. Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Staj Programı: Ankara; 17/06/2019 - 17/07/2019