Doç. Dr. ELVİN DOĞUTEPE

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1305
E-Posta : elvind[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2010), Hacettepe Üniversitesi, Öğrenme- Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji
 • Yüksek Lisans (2006), Hacettepe Üniversitesi, Öğrenme- Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji
 • Lisans (2003), Hacettepe Üniversitesi, Öğrenme- Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

Çalışma Alanları


 • ÖĞRENME-BİLİŞSEL-BİYO-DENEYSEL PSİKOLOJİ

Kitaplar


 • Doğutepe E. Bilişsel Sinirbilimde Nöropsikolojik Testler: Sağlıkoı İnsanda Bulgu ve Kuramlar. In:Sirel Karakaş editors. Bilişsel Sinirbilim. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.48-54.

 • Erdoğan Bakar E, Doğutepe E, Karakaş S. Nöropsikolojik Değerlendirme. In:Mehmet Eskin, Çiğdem Günseli Dereboy, A. Nuray Karancı editors. Klinik Psikoloji Bilim ve Uygulama. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları; 2020. p.279-301.

 • Karakaş S, Erdoğan Bakar E, Doğutepe E. Nöropsikoloji, Nöropsikolojik Değerlendirme, Klinik Uygulamalar: Ülkemizdeki Durum. In:Nevzat Yüksel editors. Ruhsal Hastalıklar. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 2020. p.169-196.

 • Karakaş S, Erden G, Erdoğan Bakar E, Doğutepe E. Sirel Karakaş, Gülsen Erden, Emel Erdoğan Bakar, Elvin Doğutepe editors. Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası. Konya: Eğitim Yayınevi; 2017

 • Karakaş2 S, Erdoğan Bakar E, Doğutepe E. BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin. Konya: Eğitim Yayınevi; 2013

 • Karakaş S, Doğutepe E. Sirel Karakaş, Elvin Doğutepe editors. BİLNOT bataryası el kitabı: Nöropsikolojik testlerin çocuklar için araştırma ve geliştirme çalışmaları: BİLNOT-Çocuk. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2011

Makaleler


 • Karkaş S, Erdoğan Bakar E, Doğutepe E, Can H. Differentiation of memory processing stages and effect of demeographic variables with alternative scoring approaches to the Rey Auditory Verbal Learning Test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2022; 44(2):109-133. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Doğutepe E. Nöropsikolojik değerlendirme ve nöropsikolojik testler. Pivolka, 2019; 9(30):5-6. ( Google Scholar )

 • Öztoprak H, Toycan M, Alp YK, Arıkan O, Doğutepe E, Karakaş S. Machine-based classification of ADHD and nonADHD participants using time/frequency features of event-related neuroelectric activity.. Clinical Neurophysiology, 2017; 128:2400-2410. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Korkman H, Doğutepe E, Karakaş S. İşitsel Sözel Öğrenme Testi performansına demografik değişkenlerin etkisi.. Yeni Symposium, 2016; 54(3):2-9. ( psychinfo )

 • Karakaş S, Erdoğan Bakar E, Doğutepe Dinçer E, Ülsever H, Özkan Ceylan A, Taner Işık Y. Relationship between diagnosis of ADHD in offspring and current and retrospective self-reports of parental ADHD.. Journal of Child and Family Studies, 2015; 24:3595-3609. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Can H, Doğutepe E, Torun Yazıhan N, Korkman H, Erdoğan Bakar E. İşitsel Sözel Öğrenme Testi Yapı Geçerliği.. Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):195-203. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karakaş S, Doğutepe Dinçer E, Özkan Ceylan A, Tileylioğlu E, Karakaş HM, Talı ET. Functional MRI compliance in children with attention deficit hyperactivity disorder.. Diagnostic and Interventional Radiology, 2014; 21(1):85-92. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doğutepe Dinçer E, Erdoğan Bakar E, Işık Taner Y, Soysal AŞ, Turgay A, Karakaş S. Conners Derecelendrime Ölçeğinin Yönetici İşlevlerle İlişkisi.. Türkiye Klinikleri, 2012; 32(4):1011-1125. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doğutepe E, Karakaş S. Modelling the relationship between the neuropsychological tests of attention. , 2008; 18(1):31-40. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karakaş S, Arıkan O, Çakmak ED, Bekçi B, Doğutepe E, Tüfekçi İ. Early gamma response of sleep is sensory/perceptual in origin.. International Journal of Psychophysiology, 2006; 62:152-167. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karakaş S, Bekçi B, Doğutepe E, Erzengin ÖU. Stroop Testi performansının elektrofizyolojsi: Olay-ilişkili potansiyeller ve beyin haritaları.. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2005; 8(4):155-171. ( PsycInfo )

 • Karakaş S, Tüfekçi İ, Bekçi B, Çakmak ED, Doğutepe E, Erzengin ÖU, Özkan A, Arıkan O. Early time-locked gamma response and gender specificity.. International Journal of Psychophysiology, 2006; 60:225-239. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Öztoprak H, Toycan M, Alp YK, Arıkan O, Doğutepe E, Karakaş S. Machine-based learning system: Classification of ADHD and non-ADHD participants.. 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU): Antalya; 15/05/2017 - 18/05/2017