Psych-O-Token

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün misyonlarından birisi, öğrencilerini sanatsal ve kültürel faaliyetler açısından yüreklendirmek ve kişisel gelişimleri açısından farklı kaynaklardan beslenmelerine olanak sağlamaktır. Bunu sağlamak ve söz konusu faaliyetlerin sayısını artırmak amacıyla, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde sanatsal, kültürel ve sportif faaliyet etkinlikleri öğrencilerin dönem notlarına ek puan (bonus) olarak yansıtılmaktadır. Bu faaliyetlere katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve öğrencilerin beyanları temel alınarak notlandırılmaktadır.

1. Aşağıdaki tabloda yer alan etkinliklerden, bir yarıyıl boyunca, toplamda on (10) puan elde eden öğrenci, “Psych-O-Token” almaya hak kazanır.

2. Psych-O-Token, öğrencinin istediği herhangi bir “PSK” kodlu ders için yarım harf kazanmasını sağlar. Örneğin “B” olan dönem sonu notu “B+” olur. Psych-O-Token, “F” harfi alınan dersler için kullanılamaz ve her dönem sadece 1 ders için kullanılabilir.

3. Sahne sanatları, sinema, müze gezisi ve konser gibi etkinliklerin biletleri, öğrenci tarafından danışmanına beyan edilmelidir. Biletler öğrencinin ismine olmak zorundadır. Psych-O-Token belgesi almak isteyen öğrenci, arka sayfada yer alan tabloyu doldurmalı ve imzalayarak danışmanına teslim ederek onaylatmalıdır.

4. Puanlarını danışmanına onaylatan öğrenci, danışmanından alacağı “Psych-O-Token” belgesini, topladığı puanları kullanmak istediği dersin öğretim elemanına teslim etmelidir. 

Etkinlik Kodu Etkinlik Puan
1 Opera 3
2 Bale 3
3 Tiyatro 2
4 Sinema 1
5 Sergi 1
6 Konser 1

Not: Yukarıda sıralanan etkinliklere katılım, 26 Eylül 2016 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasını kapsamalı ve her bir etkinlik için öğrencinin adına alınmış bir bilet bulunmalıdır. Birlikte gidilen etkinliklerde öğrenciler, biletlerin fotokopilerini kullanabilirler. Bileti olmayan etkinlikler puanlamaya dahil edilemezler.

http://psk.baskent.edu.tr/psytoken.html