Laboratuvarlar

Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, 2000 yılından bu yana Başkent Üniversitesinde faaliyet göstermektedir. Bizleri, bu Laboratuvarı kurmaya yönelten ve ortak çalışmalar planlamaya iten en önemli etken, bilime ve bilimsel yönteme bakış açımız oldu. Bu amaç doğrultusunda işletme, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve diğer alanlardan öğretim elemanları ve öğrenciler biraraya gelerek, bilime yönelik tartışmaları ve çalışmaları yürütecek Laboratuvar ekibini kurdu.

Tel: 0312 - 246 66 66 / 2028
Koordinatör: Prof. Dr. Doğan Kökdemir
e-posta: kokdemir@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.elyadal.org 

Varoluşçu Psikoloji Çalışma Grubu (eXist), 2011 yılında kurulmuştur. Çalışma grubunun amacı, farklı alanlardaki psikoloji yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genel varoluşsal kaygılar, anlam arayışı, dehşet ve dehşet yönetimi gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmasını sağlamak ve söz konusu kavramların araştırmalardaki ölçüm ve analizleri ile ilgili konularda tartışmalar yürütmektir. Bu kapsamda ilk Kış Okulu'nu 25 - 27 Ocak 2011 tarihleri arasında düzenleyen eXist, alandaki ilk olma özelliğine sahiptir.

Tel: 0312 - 246 66 66 / 2028
Koordinatör: Prof. Dr. Doğan Kökdemir 
e-posta: dogan@kokdemir.info
internet sitesi: http://blog.kokdemir.info/absurd

Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı, 2014 yılında kurulmuştur. YAGEP, doğum öncesinden ileri yaşlılık dönemine kadar tüm yaşam sürecinde bireyde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan sistematik değişikliklerin araştırıldığı; elde edilen bilimsel bilgilerin uygulamayla nasıl bütünleştirileceğinin değerlendirildiği; bu uygulamaların toplumsal yarar gözetilerek ihtiyaç sahiplerine sunulduğu bir araştırma ve uygulama merkezidir. Merkezde gelişim psikolojisi bulunmakla birlikte disiplinlerarası bir laboratuvar olma özelliğine sahiptir.

Tel: 0312 - 246 66 66 / 1645
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uludağlı
e-posta: npekel@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://yagep.baskent.edu.tr/ 

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
Tel: 0312 - 246 66 66 / 1645
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri
e-posta: zuyen@baskent.edu.tr

 

Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı
Tel: 0312 - 246 66 66 / 1645
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Örs Gevrekci 
e-posta: agevrekci@baskent.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için: http://psk.baskent.edu.tr/labs.html